Ngày 28 tháng 8 năm 1925

☀ Thứ Sáu
28
🌙 Tháng Bảy
10
Năm Ất Sửu
Tiết Xử Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thân
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm