Ngày 28 tháng 8 năm 1963

☀ Thứ Tư
28
🌙 Tháng Bảy
10
Năm Quý Mão
Tiết Xử Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mão
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm