Ngày 28 tháng 9 năm 2010

☀ Thứ Ba
28
🌙 Tháng Tám
21
Năm Canh Dần
Tiết Thu Phân
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Tỵ
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm