Ngày 29 tháng 1 năm 1926

☀ Thứ Sáu
29
🌙 Tháng Chạp
16
Năm Ất Sửu
Tiết Đại Hàn
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Kỷ Sửu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm