Ngày 29 tháng 1 năm 1963

☀ Thứ Ba
29
🌙 Tháng Giêng
5
Năm Quý Mão
Tiết Đại Hàn
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thân
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm