Ngày 29 tháng 10 năm 1928

☀ Thứ Hai
29
🌙 Tháng Chín
17
Năm Mậu Thìn
Tiết Sương Giáng
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Dần
Tháng Nhâm Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm