Ngày 29 tháng 10 năm 1992

☀ Thứ Năm
29
🌙 Tháng Mười
4
Năm Nhâm Thân
Tiết Sương Giáng
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Dần
Tháng Tân Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm