Ngày 29 tháng 11 năm 2016

☀ Thứ Ba
29
🌙 Tháng Mười Một
1
Năm Bính Thân
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mão
Tháng Canh Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm