Ngày 29 tháng 12 năm 1940

☀ Chủ Nhật
29
🌙 Tháng Chạp
1
Năm Canh Thìn
Tiết Đông Chí
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Ngọ
Tháng Kỷ Sửu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm