Ngày 29 tháng 12 năm 2010

☀ Thứ Tư
29
🌙 Tháng Mười Một
24
Năm Canh Dần
Tiết Đông Chí
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Sửu
Tháng Mậu Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm