Ngày 29 tháng 3 năm 1933

☀ Thứ Tư
29
🌙 Tháng Ba
4
Năm Quý Dậu
Tiết Xuân Phân
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Bính Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm