Ngày 29 tháng 4 năm 1940

☀ Thứ Hai
29
🌙 Tháng Ba
22
Năm Canh Thìn
Tiết Cốc Vũ
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Dần
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm