Ngày 29 tháng 4 năm 1960

☀ Thứ Sáu
29
🌙 Tháng Tư
4
Năm Canh Tí
Tiết Cốc Vũ
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Hợi
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm