Ngày 29 tháng 4 năm 2010

☀ Thứ Năm
29
🌙 Tháng Ba
16
Năm Canh Dần
Tiết Cốc Vũ
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm