Ngày 29 tháng 4 năm 2024

☀ Thứ Hai
29
🌙 Tháng Ba
21
Năm Giáp Thìn
Tiết Cốc Vũ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Mậu Thìn
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm