Ngày 29 tháng 5 năm 1928

☀ Thứ Ba
29
🌙 Tháng Tư
11
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm