Ngày 29 tháng 5 năm 1992

☀ Thứ Sáu
29
🌙 Tháng Tư
27
Năm Nhâm Thân
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Tỵ
Tháng Ất Tỵ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm