Ngày 29 tháng 5 năm 2019

☀ Thứ Tư
29
🌙 Tháng Tư
25
Năm Kỷ Hợi
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Dần
Tháng Kỷ Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm