Ngày 29 tháng 6 năm 1925

☀ Thứ Hai
29
🌙 Tháng Năm
9
Năm Ất Sửu
Tiết Hạ Chí
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thân
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm