Ngày 29 tháng 6 năm 1926

☀ Thứ Ba
29
🌙 Tháng Năm
20
Năm Bính Dần
Tiết Hạ Chí
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Sửu
Tháng Giáp Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm