Ngày 29 tháng 7 năm 1929

☀ Thứ Hai
29
🌙 Tháng Sáu
23
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Đại Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Hợi
Tháng Tân Mùi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm