Ngày 29 tháng 7 năm 2010

☀ Thứ Năm
29
🌙 Tháng Sáu
18
Năm Canh Dần
Tiết Đại Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thìn
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm