Ngày 29 tháng 8 năm 1929

☀ Thứ Năm
29
🌙 Tháng Bảy
25
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Xử Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Ngọ
Tháng Nhâm Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm