Ngày 29 tháng 8 năm 1955

☀ Thứ Hai
29
🌙 Tháng Bảy
12
Năm Ất Mùi
Tiết Xử Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tuất
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm