Ngày 29 tháng 8 năm 1960

☀ Thứ Hai
29
🌙 Tháng Bảy
8
Năm Canh Tí
Tiết Xử Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Sửu
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm