Ngày 29 tháng 8 năm 2010

☀ Chủ Nhật
29
🌙 Tháng Bảy
20
Năm Canh Dần
Tiết Xử Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Hợi
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm