Ngày 29 tháng 8 năm 2016

☀ Thứ Hai
29
🌙 Tháng Bảy
27
Năm Bính Thân
Tiết Xử Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mùi
Tháng Bính Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm