Ngày 29 tháng 8 năm 2020

☀ Thứ Bảy
29
🌙 Tháng Bảy
11
Năm Canh Tí
Tiết Xử Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thìn
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm