Ngày 3 tháng 1 năm 1925

☀ Thứ Bảy
3
🌙 Tháng Chạp
9
Năm Giáp Tí
Tiết Đông Chí
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Hợi
Tháng Đinh Sửu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm