Ngày 3 tháng 1 năm 1955

☀ Thứ Hai
3
🌙 Tháng Chạp
10
Năm Giáp Ngọ
Tiết Đông Chí
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tí
Tháng Đinh Sửu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm