Ngày 3 tháng 10 năm 1925

☀ Thứ Bảy
3
🌙 Tháng Tám
16
Năm Ất Sửu
Tiết Thu Phân
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thân
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm