Ngày 3 tháng 10 năm 1933

☀ Thứ Ba
3
🌙 Tháng Tám
14
Năm Quý Dậu
Tiết Thu Phân
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Dần
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm