Ngày 3 tháng 11 năm 1928

☀ Thứ Bảy
3
🌙 Tháng Chín
22
Năm Mậu Thìn
Tiết Sương Giáng
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mùi
Tháng Nhâm Tuất
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm