Ngày 3 tháng 12 năm 1960

☀ Thứ Bảy
3
🌙 Tháng Mười
15
Năm Canh Tí
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Sửu
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm