Ngày 3 tháng 12 năm 2010

☀ Thứ Sáu
3
🌙 Tháng Mười
28
Năm Canh Dần
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Hợi
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm