Ngày 3 tháng 3 năm 2020

☀ Thứ Ba
3
🌙 Tháng Hai
10
Năm Canh Tí
Tiết Vũ Thủy
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Tỵ
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm