Ngày 3 tháng 4 năm 1933

☀ Thứ Hai
3
🌙 Tháng Ba
9
Năm Quý Dậu
Tiết Xuân Phân
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Bính Thìn
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm