Ngày 3 tháng 4 năm 1989

☀ Thứ Hai
3
🌙 Tháng Hai
27
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Xuân Phân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Tỵ
Tháng Đinh Mão
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm