Ngày 3 tháng 5 năm 1928

☀ Thứ Năm
3
🌙 Tháng Ba
14
Năm Mậu Thìn
Tiết Cốc Vũ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mão
Tháng Bính Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm