Ngày 3 tháng 5 năm 1955

☀ Thứ Ba
3
🌙 Tháng Ba (nhuận)
12
Năm Ất Mùi
Tiết Cốc Vũ
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tí
Tháng Canh Thìn nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm