Ngày 3 tháng 5 năm 2010

☀ Thứ Hai
3
🌙 Tháng Ba
20
Năm Canh Dần
Tiết Cốc Vũ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Sửu
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm