Ngày 3 tháng 6 năm 1933

☀ Thứ Bảy
3
🌙 Tháng Năm
11
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tí
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm