Ngày 3 tháng 6 năm 1940

☀ Thứ Hai
3
🌙 Tháng Tư
28
Năm Canh Thìn
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Sửu
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm