Ngày 3 tháng 6 năm 1958

☀ Thứ Ba
3
🌙 Tháng Tư
16
Năm Mậu Tuất
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Hợi
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm