Ngày 3 tháng 7 năm 1992

☀ Thứ Sáu
3
🌙 Tháng Sáu
4
Năm Nhâm Thân
Tiết Hạ Chí
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thìn
Tháng Đinh Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm