Ngày 3 tháng 8 năm 1963

☀ Thứ Bảy
3
🌙 Tháng Sáu
14
Năm Quý Mão
Tiết Đại Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Dần
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm