Ngày 3 tháng 9 năm 1925

☀ Thứ Năm
3
🌙 Tháng Bảy
16
Năm Ất Sửu
Tiết Xử Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Dần
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm