Ngày 3 tháng 9 năm 2016

☀ Thứ Bảy
3
🌙 Tháng Tám
3
Năm Bính Thân
Tiết Xử Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tí
Tháng Đinh Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm