Ngày 3 tháng 9 năm 2024

☀ Thứ Ba
3
🌙 Tháng Tám
1
Năm Giáp Thìn
Tiết Xử Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Ngọ
Tháng Quý Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm