Ngày 30 tháng 11 năm 1933

☀ Thứ Năm
30
🌙 Tháng Mười
13
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tí
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm